Artystyczne stylizacje

Tag Archive: zagrożenie

zagrożenie

Certyfikacja związana z bezpieczeństwem, zdrowiem oraz ochroną przyrody

Jednym z terminów, który można często usłyszeć w ostatnich latach, jest certyfikacja. Związane jest ono ściśle z nadawaniem certyfikatów produktom przez określone firmy. Powszechnie rozpoznawalne akronimy instytucji to ISO, GMP oraz TCO. Przyznanie określonemu produktowi certyfikatu jest gwarancją jego nieszkodliwości oraz spełniania przez niego wielu wymagań.

Nadmierne kilogramy i kłopoty ze zdrowiem

żołądek
Otyłość obecnie jest zjawiskiem dotyczącym znacznego odsetka ludności. Efekty tego stanu rzeczy są niezbyt pozytywne. Osoba z otyłością może mieć problemy z samodzielnym poruszaniem się. W niektórych przypadkach osoba ta pozostaje tylko w pozycji leżącej, bowiem nie jest już w stanie ruszyć się z łóżka. Natomiast im większa otyłość, tym więcej różnorodnych chorób może z tego wyniknąć.