Artystyczne stylizacje

Tag Archive: zagrożenie

zagrożenie

Nadmierne kilogramy i kłopoty ze zdrowiem

żołądek
Otyłość aktualnie jest zjawiskiem dotyczącym znacznego odsetka ludności. Następstwa tego stanu rzeczy są niezbyt pozytywne. Człowiek z otyłością będzie miał problemy z samodzielnym poruszaniem się. W skrajnych przypadkach osoba ta będzie znajdować się jedynie w pozycji leżącej, ponieważ nie jest już w stanie wstać z łóżka. Z kolei im większy stopień otyłości, tym większa liczba różnego rodzaju schorzeń może z tego wyniknąć.

Certyfikacja związana z bezpieczeństwem, zdrowiem oraz ochroną przyrody

grunty rolne - slider
Jednym z określeń, które można często usłyszeć w ostatnim czasie, jest certyfikacja. Łączy się ono ściśle z przyznawaniem certyfikatów produktom przez określone organizacje. Powszechnie znane skróty nazw instytucji to ISO, GMP oraz TCO. Przyznanie konkretnemu towarowi certyfikatu jest gwarancją jego nieszkodliwości oraz spełniania przez niego określonych wymogów.