Artystyczne stylizacje

Najlepsze artykuły dla żywienia ekologicznego

Danie
Ekologiczna i zdrowa żywność nie oznacza tego samego. Produkty oferowane jako zdrowa żywność, wcale nie są równoważne z ekologiczną żywnością. Wyroby ekologiczne są zaznaczone stosownymi certyfikatami.

Zdrowa żywność
Autor: Alan Patrick (Otto) Alpenfelt
Źródło: http://www.flickr.com
Nadruk zdrowa żywność (zobacz więcej dystrybutor żywności ekologicznej) może ukazać się na jakimkolwiek opakowaniu, niezależnie od tego w jaki sposób są wytwarzane. Większość ludzi myśli, że pożywienie z odmiany zdrowa żywność jest ekologiczna. Natomiast nie musi ona wypełniać norm produkcji właściwych dla żywienia eko. Umieszczanie napisu zdrowa żywność nie musi znamionować, że żywność dopuszczona do handlu nie może być szkodliwa dla zdrowia, bądź życia człowieka. Sklep z ekologiczną żywnością oferuje produkty wyprodukowane bez zastosowania nawozów sztucznych i pestycydów, przy równoległym zachowaniu bogactwa gleby i rozmaitości biologicznej. Zasady wytwarzania żywności ekologicznej wskazane zostały stosownym przepisem dotyczącym wytwórczości ekologicznej, także oznakowania
Owoce
Autor: Sergey Galyonkin
Źródło: http://www.flickr.com

towarów rolnych. Towary ekologiczne powinny mieć odpowiednie certyfikaty UE. Gospodarstwa ekologiczne, jakie proponują nam eko pożywienie, muszą podołać właściwym wymogom. Wytwórczość ekologiczna jedzenia nie może zaburzać i obciążać środowiska naturalnego, gospodarstwo powinno być samowystarczalne, produkcja musi się przyczynić do rozkwitu wsi i rolnictwa. Towary ekologiczne nie mogą mieć kontaktu ze specyfikami chemicznymi, pestycydami, sterownikami wzrostu. Fundamentem gospodarki winny być naturalne odpady, kompost i obornik.

Produkty nabywane w sklepie ze zdrową żywnością znakowane symbolem EKO są gwarancją jakości – strona internetowa. Konsument może być pewny, że dana żywność została wyprodukowana zgodnie z normami, oraz że była kontrolowana przez znawców. Atest ten przyznawany jest na rok, po upływie tego czasu gospodarstwo ekologiczne pozostaje poddane powtórnej weryfikacji. W Polsce coraz to częściej zakładane są nowe sklepiki z ekologiczną żywnością. Wypada mieć ufność, że niebawem rynek krajowy nie będzie odbiegał od europejskich, a osoby potrzebujące żywić się zdrowo i Eko, będą miały coraz więcej możliwości.