Artystyczne stylizacje

Tag Archive: ISO

ISO

Certyfikacja związana z bezpieczeństwem, zdrowiem oraz ochroną przyrody

grunty rolne - slider
Jednym z określeń z którym można się często spotkać w ostatnim czasie, jest certyfikacja. Wiąże się ono ściśle z przyznawaniem certyfikatów produktom przez określone firmy. Najbardziej znane akronimy instytucji to ISO, GMP oraz TCO. Przyznanie określonemu towarowi certyfikatu jest gwarancją jego bezpieczeństwa oraz spełniania przez niego konkretnych wymagań.