Artystyczne stylizacje

Certyfikacja związana z bezpieczeństwem, zdrowiem oraz ochroną przyrody

grunty rolne - slider
grunty rolne - slider
Autor: DeaPeaJay
Źródło: flickr.com/photos/deapeajay/

Jednym z określeń, które można niejednokrotnie usłyszeć w ostatnich latach, jest certyfikacja. Wiąże się ono bezpośrednio z przyznawaniem certyfikatów produktom przez określone organizacje. Najbardziej rozpoznawalne akronimy organizacji to ISO, GMP oraz TCO. Nadanie konkretnemu towarowi certyfikatu jest gwarancją jego bezpieczeństwa oraz spełniania przez niego konkretnych wymogów.Oczekiwania te określa także prawo. Z terminem certyfikacji łączy się wiele innych, do których należy ISO 13485, czyli symbol jednego z certyfikatów. Po włączeniu Polski w szeregi Unii Europejskiej przyjęto również jej regulacje na temat certyfikacji. Jednym z najbardziej istotnych terminów związanych z tematem jest oznakowanie CE (Zdobądź więcej info), odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa, eliminowania chorób oraz ochrony środowiska.Ekologia

Często poruszanym w ostatnich latach tematem jest kwestia rodzajów działalności rolniczej. Rośnie w siłę tak zwane rolnictwo ekologiczne, które opiera się na stosowaniu wyłącznie naturalnych sposobów. Podobnie jak ekologiczny chów zwierząt, ten typ rolnictwa jest odpowiedzią na stosowanie środków chemicznych i niezgodnych z naturą. Następnym tematem, takżezwiązanym z szeroko pojętą ekologią, a dyskutowanym niezwykle często jest sprawa źródeł energii. Tak zwane odnawialne źródła energii promowane są z uwagi na ich nieszkodliwość dla przyrody. Do rodzaju źródeł zalicza się między innymi wiatr oraz woda. Dla otrzymywania tego rodzaju energii tworzy się elektrownie wodne, wiatrowe i inne. Tradycyjne metody pozyskiwania energii, najczęściej w wyniku spalania, tworzą poważne zagrożenie dla czystości środowiska naturalnego.

Bezpieczeństwo żywności

Następnym terminem łączącym się z poruszanym tematem jest bezpieczeństwo żywności. Określenie to występuje też dużo częściej niż przed laty, dyscyplinę tę studiować. Z racji tego, że jedzenie stanowi jeden z głównych aspektów potrzebnych człowiekowi do przeżycia, kwestia niebezpieczeństw w sprawie żywienia i ich eliminowania jest stale na czasie. Z pomiarami i kontrolowaniem poziomu bezpieczeństwa żywności związany jest ściśle termin „certyfikat HACCP”. Dotyczy on szacowania skali zagrożeń związanych z jedzeniem i wyszukiwania metod ich likwidowania. rolnictwo sprawdź stronę